Pearson ispiti

Odaberite program za koji se želite prijaviti:

Rok prijave: 15.03. - 10.04.2023.

Springboard A1

Cijena: 69,00 eur / 519,88 kn

Ispit je namijenjen polaznicima koji su u SOVA školi završili tečaj Junior 4 i svima koji imaju završenu pripremu jezika u trajanju minimalno 280 sati.

Prijavi se za => Springboard A1
Rok prijave: 15.03. - 10.04.2023.

Breakthrough A2

Cijena: 75,00 eur / 565,09 kn

Ispit je namijenjen polaznicima SOVA škole koji su završili tečaj Junior 6 i svima koji imaju završenu pripremu jezika u trajanju minimalno 420 sati

Prijavi se za => Breakthrough A2
Rok prijave: 15.03. - 10.04.2023.

QUICKMARCH A2.1

Cijena: 73,00 eur / 550,02 kn

Ispit je namijenjen polaznicima SOVA škole i svima koji imaju završenu pripremu jezika u trajanju minimalno 350 sati

Prijavi se za => QUICKMARCH A2.1
rok prijave: 15.03. - 10.04.

FIRSTWORDS A1.3

Cijena: 65,00 eur / 489,74 kn

Ispit je namijenjen polaznicima SOVE škole koji su zavšili tečaj Junior 3 i svima koji imaju završenu pripremu jezika u trajanju minimalno 210 sati.

Prijavi se za => FIRSTWORDS A1.3
Rok prijave: 15.03. - 10.04.2023.

PTE A1

Cijena: 90,00 eur / 678,11 kn

Ispit je namijenjen polaznicima srednjih škola i odraslim osobama za potrebe daljnjeg obrazovanja, zaposlenja, useljeničkih i studentskih viza.

Prijavi se za => PTE A1
Rok prijave: 15.03. - 10.04.2023.

PTE 1 (A2)

Cijena: 110,00 eur / 828,80 kn

Ispit je namijenjen polaznicima srednjih škola i odraslim osobama za potrebe daljnjeg obrazovanja, zaposlenja, useljeničkih i studentskih viza.

Prijavi se za => PTE 1 (A2)
Rok prijave: 15.03. - 10.04.2023.

PTE 2 (B1)

Cijena: 125,00 eur / 941,81 kn

Ispit je namijenjen polaznicima srednjih škola i odraslim osobama za potrebe daljnjeg obrazovanja, zaposlenja, useljeničkih i studentskih viza.

Prijavi se za => PTE 2 (B1)
Rok prijave: 15.03. - 10.04.2023.

PTE 3 (B2)

Cijena: 160,00 eur / 1.205,52 kn

Ispit je namijenjen polaznicima srednjih škola i odraslim osobama za potrebe daljnjeg obrazovanja, zaposlenja, useljeničkih i studentskih viza.

Prijavi se za => PTE 3 (B2)
Rok prijave: 15.03. - 10.04.2023.

PTE4 (C1)

Cijena: 180,00 eur / 1.356,21 kn

Ispit je namijenjen polaznicima srednjih škola i odraslim osobama za potrebe daljnjeg obrazovanja, zaposlenja, useljeničkih i studentskih viza.

Prijavi se za => PTE4 (C1)
Rok prijave: 15.03. - 10.04.2023.

PTE 5 (C2)

Cijena: 190,00 eur / 1.431,56 kn

Ispit je namijenjen polaznicima srednjih škola i odraslim osobama za potrebe daljnjeg obrazovanja, zaposlenja, useljeničkih i studentskih viza.

Prijavi se za => PTE 5 (C2)